left-marge2
left-opleiden

Opleiden

Kennis moet je delen
Om onze kennis en kunde voor de toekomst zeker te stellen, volstaat geen geschreven handleiding. Wij werken aan het verbreden van kennis en kunde door onze ambachtelijke technieken met eigentijdse inzichten te combineren. Dit stellen we ter beschikking aan geïnteresseerde stagiaires of aankomende timmerlieden.

Vakmanschap krijg je alleen onder de knie door dagelijks met de materie bezig te zijn, de materialen te voelen en te ruiken en met passie en zorgvuldigheid de juiste houtsoorten te selecteren voor het uiteindelijke doel. Restauratie Werkplaats Schiedam biedt geregeld unieke opleidingsmogelijkheden aan stagiaires of aankomende timmerlieden die zich verder willen bekwamen in de ambachtelijke techniek van houtbewerking. Een enthousiast team voelt zich verantwoordelijk voor de begeleiding en een leermeester ziet erop toe dat kennis en kunde op de juiste manier worden overgedragen. 

Ben je geïnteresseerd? De Restauratie Werkplaats Schiedam is een erkend leerbedrijf. Neem contact met ons op en maak een afspraak om een kijkje te komen nemen in de werkplaats.

Restauratie Werkplaats Schiedam
Elzensteeg 2
3111 BE Schiedam
Tel. 010 4261507
www.restauratiewpl.nl
info@restauratiewpl.nl

 

slot tw in f yt
© 2013 Figé Productions